Deze website maakt gebruik van cookies. Geeft u toestemming voor het gebruik van cookies? Lees meer over cookies

Disclaimer

Truckstop 8 B.V. (Kamer van Koophandel 17098432) hierna te noemen Truckstop 8, verleent jou hierbij toegang tot?truckstop8.nl?(de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Truckstop 8 en derden zijn aangeleverd. Truckstop 8 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jouw mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Truckstop 8.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Truckstop 8. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Truckstop 8. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Truckstop 8, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Vragen of opmerkingen over deze website?

Truckstop 8 B.V.
Schakelplein 30, 5651 GR Eindhoven
+31 (0) 40 262 02 22
truckstopacht@truckwash1group.nl


< Terug